Akadémia

Škola na dotyk AKADÉMIA

je názov pre sériu bezplatných seminárov určených pre všetkých učiteľov. Našim cieľom je poskytnúť skúsenosti učiteľov zapojených do projektu ostatným pedagógom. V roku 2014 sme zrealizovali takmer 80 seminárov venovaných tabletovým aplikáciám a ich využitiu vo výučbe. Seminárov sa zúčastnilo viac ako 750 učiteľov. Zaujímalo nás, či boli semináre pre pedagógov prínosom a preto sme pre účastníkov pripravili krátku anketu, ktorej výsledky si môžete prečítať na tejto adrese. Na rok 2015 sme pripravili aj druhý modul, ktorý je venovaný systému Samsung School. Registráciu na semináre a podrobnejšie informácie nájdete na stránke akademia.edulab.sk.

Live

Škola na dotyk LIVE

je názov pre konferencie, ktoré organizujeme pre učiteľov z celého Slovenska. Prvá konferencia 5. júna v Tomášove uzatvorila prvú fázu projektu. Druhá konferencia sa uskutočnila 16. októbra v Poprade. Spolu sa o praktických skúsenostiach dozvedelo viac ako 450 učiteľov. Na jeseň 2015 pripravujeme tretiu konferenciu v poradí. Ukážku z Tomášova si môžete pozrieť v tomto videu

Fajn

Škola na dotyk FAJN

je zameraná na krúžkovú činnosť na školách. Našim cieľom je overenie tabletov a iných dotykových technológií nielen v prostredí školy, ale i mimo nej. V školskom roku 2014/15 sa do projektu zapojilo 150 žiakov a 14 učiteľov, ktorí absolvujú približne 620 hodín zábavy, bádania a overovania práce s touto modernou pomôckou. Tešíme sa na nové materiály, ktoré budú výsledkom krúžkov. Budú uverejnené na tejto stránke. 

Univerzita

Škola na dotyk UNIVERZITA

je časť projektu zameraná na aktivity realizované v spolupráci s vysokými školami, ktoré pripravujú budúcich pedagógov. Našim cieľom je vytvorenie tabletových učební na pôde troch univerzít a začlenenie práce s dotykovými technológiami do bežného vysokoškolského kurikula. Veríme, že výsledkom projektu bude príprava budúcich učiteľov v podmienkach, ktoré ich čakajú v ich budúcom zamestnaní a príprava podkladov na všeobecne zameraný kurz práce s dotykovými technológiami určený pre každú vysokú školu pripravujúcu budúcich učiteľov na Slovensku. Viac o projekte sa dočítate v stručnej charakteristike projektu.