Perfect Piano

944

Téma kreatívnej dielne

Navrhni vlastnú melódiu

Tvorcovia

žiaci 8.B

Výsledky kreatívnej dielne

Žiaci si stiahli do tabletu bezplatnú aplikáciu Perfect piano. Táto aplikácia umožňuje komponovať vlastné skladby na rôznych hudobných nástrojoch. V prípravnej fáze sa žiaci oboznámili s možnosťami aplikácie a vyskúšali si rôzne tempá, nástroje, rytmy. Na ďalšej hodine skúšali vymyslieť melódiu podľa vlastnej fantázie. Melódiu si uložili na Dropbox. Žiakom sa hodina páčila. Na svoje melódie sú hrdí – no nie sú hudobníci. A tak dúfame, že sa vám ich prvé pokusy budú páčiť.

Výstupy projektu